XİDMƏTLƏR

İSTİLİK SİSTEMLƏRİNİN QURAŞDIRILMASI

Müəssisəmiz aşağıda qeyd olunan işləri yüksək səviyyədə və müasir tələblərə uyğun yerinə yetirir

Quraşdırma işləri :

qazanxanaların quraşdırılması (qaz, mazut , solyarka və elektrik işləyən buxar və ya su qızdırıcı qazanları);

nasosxanaların quraşdırılması (nasos stansiyaları, drenaj, fekal, quyu və s. nasoslar) ;

bina daxili istilik sisteminin (radiator , isti döşəmə) və su sisteminin boru xətlərinin quraşdırılması ;

istilik şəbəkələrinin quraşdırılması;

qeyri standart avadanlıqların quraşdırılması;

Fərdi isitmə və isti su təchizatı sistemlərinin (mənzil daxili) quraşdırılması.

Mövcud qazanxana sistemlərinin rekonstruksiya və təmir işlərinin yerinə yetirilməsi.

Fərdi isitmə və isti su təchizatı sistemlərinin (mənzil daxili) quraşdırılması.

Servis xidmətlərinin yerinə yetirilməsi.